Hàu Lá Cam Ranh

Hàu Lá là hải sản lạ đối với thực khách. Người đánh bắt gọi con này là con vợ chồng, vị ngọt, sạch cát, có nét đặc trưng riêng. 90k/kg giao từ 2kg.

Hàu Lá là hải sản lạ đối với thực khách. Người đánh bắt gọi con này là con vợ chồng, vị ngọt, sạch cát, có nét đặc trưng riêng. 90k/kg giao từ 2kg.

Sản phẩm khác

ZALO
FACEBOOK
0963390390