Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Thịt Bò Mỹ

Dẻ Sườn Bò Mỹ

-14%

470.000 đ
405.000 đ
Mua ngay
Nạc Vai Bò Mỹ

-18%

370.000 đ
305.000 đ
Mua ngay
Sườn Chữ T Bò Mỹ

-9%

520.000 đ
475.000 đ
Mua ngay
Gân Bò Mỹ

-9%

270.000 đ
245.000 đ
Mua ngay
Dẻ Sườn Dưới Bò Mỹ

-11%

350.000 đ
310.000 đ
Mua ngay
Bẹ Vai Bò Mỹ

-9%

520.000 đ
475.000 đ
Mua ngay
Dải Thăn Bò Mỹ

-11%

450.000 đ
400.000 đ
Mua ngay
Sườn Lưng Bò Mỹ

-13%

270.000 đ
235.000 đ
Mua ngay
Sườn Non Bò Mỹ Rút Xương

-3%

790.000 đ
765.000 đ
Mua ngay
Sườn Non Bò Mỹ Có Xương

-5%

500.000 đ
475.000 đ
Mua ngay
Đầu Thăn Ngoại Bò Mỹ

-4%

690.000 đ
665.000 đ
Mua ngay
Thăn Nội Bò Mỹ

-5%

800.000 đ
760.000 đ
Mua ngay
Ba Chỉ Bò Mỹ Cắt Lát

-12%

250.000 đ
220.000 đ
Mua ngay
Lõi Vai Bò Mỹ.

-10%

420.000 đ
380.000 đ
Mua ngay
Ba Chỉ Bò Mỹ Cuộn.

-19%

290.000 đ
235.000 đ
Mua ngay
ZALO
FACEBOOK
0963390390