Tôm Các Loại

Tôm Các Loại

Tôm Hùm Bông Sống.

-26%

1.280.000 đ
950.000 đ
Mua ngay
Tôm Mũ Ni Trắng Sống.

-25%

690.000 đ
520.000 đ
Mua ngay
Tôm Tít Bề Bề Sống.

-18%

980.000 đ
800.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Xanh (baby) Sống.

-37%

1.000.000 đ
630.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Alaska Sống.

-33%

1.290.000 đ
870.000 đ
Mua ngay
Tôm Khô Cà Mau

-10%

1.450.000 đ
1.300.000 đ
Mua ngay
Tôm Thẻ Bóc Vỏ

-21%

340.000 đ
270.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Bông Ngộp Ướp Đá

-9%

690.000 đ
630.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Xanh (Baby) Ngộp Ướp Đá

-5%

600.000 đ
570.000 đ
Mua ngay
Tôm Mũ Ni Đen Sống.

-23%

1.280.000 đ
990.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Alaska Chín.

-6%

690.000 đ
650.000 đ
Mua ngay
Tôm Hùm Alaska Baby Sống.

-8%

490.000 đ
450.000 đ
Mua ngay
Tôm Thẻ Tươi

-5%

380.000 đ
360.000 đ
Mua ngay
Tôm Sú Biển Sống.

-3%

380.000 đ
370.000 đ
Mua ngay
Tôm Càng Xanh, Càng Sen Sống.

-10%

410.000 đ
370.000 đ
Mua ngay
ZALO
FACEBOOK
0963390390